MSD Employees 3.60

Link Download MSD Employees chính:
🖼️
 • SurveyGold 8.0

 • SurveyGold là một hệ thống phần mềm hoàn thiện cho việc xây dựng và quản lý khảo sát, điều tra và phân tích kết quả nhận được. Đây là phần mềm dành cho cá nhân, cơ sở đào tạo, hay những tổ chức cần tạo những bài kiểm tra hay những khảo sát một cách nhanh
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Crave Invoice FREE Phần mềm quản lý kinh doanh

 • Crave Invoice FREE là ứng dụng quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình này mang đến cho người dùng những tính năng cơ bản để theo dõi các giao dịch với khách hàng.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SharedPlan Pro

 • SharedPlan Pro 6.2 là một công cụ quản lý dự án với phong cách và tính năng cải tiến, hoàn toàn mới, cùng với bộ tổ hợp công cụ đầy đủ, hỗ trợ người sử dụng với server giao dịch trực tuyến...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Studiometry Quản lý công việc kinh doanh hiệu quả

 • Studiometry là một phần mềm tiện lợi mang đến cho người dùng một cái nhìn tổng quát có tổ chức về các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp mình đang quản lý.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • HT Employee Monitor

 • Phần mềm quản lý nhân viên này là ứng dụng quản lý chuyên nghiệp, được thiết kế nhằm theo dõi và quản lý các hoạt động của nhân viên...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý Nhân sự