muCommander

Link Download muCommander chính:

🖼️ Portable EF Multi File Renamer

🖼️
 • Phát hành: EFSoftware
 • Portable EF Multi File Renamer là phiên bản di động của EF Multi File Renamer, công cụ này giúp bạn dễ dàng đổi tên nhiều file hoặc toàn bộ thư mục (bao gồm cả thư mục con).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 366

🖼️ SimpleAuthority 4.3 Phần mềm hỗ trợ bảo mật

🖼️
 • Phát hành: simpleauthority com
 • SimpleAuthority là một Certification Authority (CA) đầy đủ chức năng, được thiết kế để sử dụng dễ dàng hơn. Chương trình này tạo và quản lý các key và các chứng chỉ cho người dùng và máy chủ có thể sử dụng để bảo mật email, truy cập VPN, client/server SSL
 • windows Version: 4.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 289

🖼️ Search Duplicate Files Công cụ xóa tập tin trùng

🖼️
 • Phát hành: Nexus Digital Technology
 • Search Duplicate Files là chương trình tìm và xóa bớt các tập tin trùng lặp trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.258

🖼️ @MAX SyncUp Tiện ích sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: @MAX Software
 • @MAX SyncUp 2.7 là một tiện ích sao lưu dữ liệu và đồng bộ hóa tiên tiến dành cho gia đình và văn phòng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 533

🖼️ SkyShellEx 1.2 Đồng bộ bất kỳ thư mục lên SkyDrive

🖼️
 • Phát hành: Bitdisaster
 • SkyShellEx là giải pháp cho phép bạn đồng bộ bất kỳ thư mục nào tới SkyDrive nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc thư mục đang có.
 • windows Version: 1.2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 187
Xem thêm Nén - Giải nén