My Drivers

Link Download My Drivers chính:
🖼️
  • SiSoftware Sandra Lite 2010 - SP3

  • SiSoftware Sandra Lite 2010.10.16.67 SP3 - Bản mới của phần mềm kiểm tra thông số hệ thống + đo điểm quen thuộc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • VistaSwitcher 1.1.2

  • VistaSwitcher là công cụ dùng để tăng cường sức mạnh cho chức năng Alt+tab, của Windows, với những ưu điểm chính: khi nhấn tổ hợp phím Alt+Tab. tất cả cửa sổ đều được hiển thị rõ ràng tên và ở chế độ xem trước (Previewed)...
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
  • Paragon HFS+

  • Paragon HFS+ 9.0 cho Windows là phần mềm đọc ghi phân vùng HFS+ trong Windows miễn phí. Hỗ trợ phân vùng HFS+/HFSX, hoặc bất kì loại đĩa APM, GPT, MBR nào.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Hệ điều hành