Outlook4Gmail 4.1.9

Link Download Outlook4Gmail chính:

🖼️ Auto BCC/CC for Microsoft Outlook 3.5 Tạo BCC hoặc bản sao CC tự động

🖼️
 • Phát hành: Add-in Express
 • Auto BCC/CC for Microsoft Outlook tạo ra một BCC hoặc bản sao CC tự động cho tất cả các email gửi đi tương ứng với các quy tắc mà bạn tạo ra.
 • windows Version: 3.5.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 118

🖼️ Advanced SMTP Server 3.1

🖼️
 • Phát hành: Softstack
 • Advanced SMTP Server cho phép bạn gửi email trực tiếp từ chính máy tính của mình. Chương trình tương thích với hầu hết các Email cilent như OE và Eudora, bạn chỉ cần khai báo SMTP server ở Email cilent là “localhost”.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.349

🖼️ Handybits Voice Mail 5.5 Gửi tin thoại qua email

🖼️
 • Phát hành: Teknum Systems
 • HandyBits Voice Mail có thể giúp bạn dễ dàng ghi, gửi tin thoại thông qua e-mail, lưu các tệp tin dưới dạng WAV cho phép tin nhắn của bạn gửi đi có thể nghe được ở tất cả các loại máy tính.
 • windows Version: 5.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.259

🖼️ Right Inbox for Chrome Sắp xếp email trong Gmail

🖼️
 • Phát hành: Right Inbox
 • Right Inbox là một ứng dụng sắp xếp các email trong Gmail chỉ bằng vài cú click chuột.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.650

🖼️ Aid4Mail

🖼️
 • Phát hành: Fookes Software
 • Aid4Mail là phần mềm chuyển đổi mail nhanh chóng và chính xác, bao gồm 3 lĩnh vực chính: tích hợp email, dò tìm email (tìm kiếm và trích xuất dữ liệu) và lưu trữ email...
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 651
Xem thêm Quản lý Email