OXPDF Creator 1.1

Link Download OXPDF Creator chính:

🖼️ PDF Compressor 7.7 Convert tài liệu scan sang PDF, nén PDF

🖼️
 • Phát hành: Foxit Software
 • Foxit PDF Compressor là phần mềm chuyển đổi tự động tài liệu bản in sang số hóa và nén file PDF mạnh mẽ.
 • windows Version: 7.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 77

🖼️ SmartSync Pro 7.0 Tiện ích sao lưu và đồng bộ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: SmartSync Software
 • SmartSync Pro là giải pháp hữu hiệu được tạo ra để giúp người dùng sao lưu và đồng bộ dữ liệu quan trọng của mình sang cùng một ổ đĩa, ổ đĩa khác, ổ đĩa mạng hay thậm chí một máy tính từ xa.
 • windows Version: 7.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.593

🖼️ Cleanup Assistant 2.0 Dọn dẹp ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: DB Soft
 • Cleanup Assistant là một bộ công cụ dễ sử dụng giúp bạn làm sạch ổ cứng máy tính. Nó có 3 chức năng chính là: File Scanners,Disk cleaning,Privacy protection.
 • windows Version: 2.0.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.281

🖼️ Duplicate Filter Tìm kiếm file trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: CodingBest
 • Duplicate Filter là ứng dụng ngay lập tức có thể tìm thấy, so sánh và quản lý các tập tin trùng lặp trong máy tính của bạn và của người khác. Bạn có thể đổi tên, di chuyển hoặc loại bỏ các bản trùng lặp sau khi tìm thấy âm nhạc mp3, bài hát, hình ảnh, vid
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 443

🖼️ Static Thunderbird Backup Sao lưu tin nhắn và thiết lập trong Thunderbird

🖼️
 • Phát hành: StaticBackup
 • Static Thunderbird Backup là công cụ sao lưu tất cả tin nhắn, contacts, plugins và thiết lập của folder profile Thunderbird. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột là bạn thực hiện xong công việc sao lưu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 487
Xem thêm Nén - Giải nén