HashCalc 2.02 Công cụ mã hóa dữ liệu

Tải về

4 (3) SlavaSoft Miễn phí 37.756 Dung lượng: 464,6 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP

MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một thuật toán mã hoá, theo chuẩn RFC 1321. Các chương trình mã hoá (tính) MD5 thường được gọi là MD5Sum. Nó được dùng để tạo ra một chuỗi 128 bit duy nhất từ một chuỗi dữ liệu nhập bất kỳ, và vì thế thường được dùng để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu của một tập tin.

Nói một cách đơn giản, nếu tập tin bạn tải về có mã MD5 (thường được biểu diễn bằng 32 ký tự thập lục phân – tương đương 128 bit) khác với MD5 đã được công bố, thì tập tin bạn tải về khác với tập tin đúng của nó. Nghĩa là quá trình download đã bị lỗi khiến tải không đủ, hoặc tập tin đã bị sửa đổi (chèn trojan, virus, ..v.v..) so với bản nguyên thủy có MD5 dã đưa lên .

Các tác giả đưa MD5 của tập tin lên nhằm tránh trường hợp bạn tải lại ở nơi khác có thể sẽ bị đính kèm các chương trình nhỏ nguy hại như trojan, keylogger…

Nếu tập mà bạn tải ở nơi khác có mã MD5 khác với ở trên, bạn nên cẩn thận xem rõ phiên bản ở nơi giới thiệu và quét bằng các chương trình AntiVirus trước khi sử dụng.

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.02
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 464,6 KB
  • Lượt xem: 47.390
  • Lượt tải: 37.756
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm