Portable DataRecovery

Link Download Portable DataRecovery chính:

🖼️ Remo Repair Zip

🖼️
 • Phát hành: Remo Software
 • Remo Repair Zip sẽ giúp bạn trong việc khôi phục lại cấu trúc file Zip và cho phép giải nén nội dung từ file Zip bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 609

🖼️ PCMantra Data Recovery 1.0 Khôi phục dữ liệu bị mất một cách nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: PC-Mantra Software
 • PCMantra Data Recovery là phần mềm mạnh mẽ và chuyên nghiệp giúp bạn phục hồi các dữ liệu quan trọng sau khi đã bị xóa.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 143

🖼️ Power Data Recovery Boot Disk

🖼️
 • Phát hành: MT Solution
 • MiniTool Power Data Recovery Boot Disk là phần mềm khôi phục lại dữ liệu khi hệ điều hành bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 632

🖼️ NTFS Recovery

🖼️
 • Phát hành: Raidlabs
 • Trừ phi lỗi phần cứng, các file của bạn hoàn toàn có thể khôi phục với NTFS Recovery.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 406

🖼️ Easy FAT File Undelete

🖼️
 • Phát hành: MunSoft
 • Easy FAT File Undelete là một chương trình khôi phục file hoặc thư mục bị xóa khỏi thùng rác hay bị mất do đĩa bị format.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 446
Xem thêm Khôi phục dữ liệu