PrepFlash

Link Truy cập PrepFlash chính:
🖼️
  • Turtle Diary Web game giáo dục và tương tác cho trẻ

  • TurtleDiary là web game giáo dục với hàng nghìn hoạt động cho trẻ em. Các trò chơi trong nền tảng này sẽ giúp hỗ trợ các kỹ năng cần thiết, đồng thời thúc đẩy niềm vui cho các bạn nhỏ.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Windy.com Ứng dụng xem thời tiết trong thời gian thực

  • Windy là một ứng dụng web cho phép người dùng xem thời tiết trong thời gian thực ngay trên trình duyệt. Ứng dụng cũng có phiên bản dành cho điện thoại Android, giúp bạn theo dõi thời tiết ở bất kì nơi đâu trên thế giới.
  • Xếp hạng: 3 9 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • TEMIS Hệ thống quản lý thông tin giáo viên phổ thông

  • TEMIS là hệ thống quản lý thông tin giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Qua đó, giúp giáo viên đánh giá sự phát triển năng lực, với từng tiêu chí cụ thể, kèm theo minh chứng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Học tập - Từ điển