Quick Recovery for NTFS

Link Download Quick Recovery for NTFS chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Quick Recovery for MS Backup

 • Quick Recovery for MS Backup là phần mềm khôi phục MS Backup để khôi phục dữ liệu đã mất hoặc bị xóa từ file MS Backup bị hỏng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Recovery Toolbox for CorelDraw

 • Trong vòng hơn 2 thập kỷ, CorelDraw đã trở thành một trong những công cụ quan trọng được sử dụng bởi các chuyên gia nghệ thuật trên toàn thế giới.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Backup Key Recovery

 • Backup Key Recovery 1.4.3 giúp bạn có thể lưu trữ và phục hồi lại bất cứ lúc nào của hơn 500 phần mềm thông dụng trên ổ cứng của bạn.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Starus File Recovery Khôi phục file bị xóa

 • Starus File Recovery là một phần mềm hữu ích, được thiết kế để giúp người dùng khôi phục lại các tập tin bị xóa và những thông tin bị mất sau một vụ tai nạn liên quan đến ổ đĩa.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Recovery for Access Khôi phục database của Access

 • Recovery for Access là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ bạn trong quá trình khôi phục database Microsoft Access (.mdb, .mde, .mdw, .mda, .accdb, .accde) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào một database Access mới.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu