RAID Recovery for Windows 1.40

Link Download RAID Recovery for Windows chính:
🖼️
 • Smart Folders Tạo thư mục trong Windows theo phong cách iPhone 4

 • Lâu nay để tạo một thư mục mới trên Windows, chúng ta thường sử dụng phím tắt Ctrl+Shift+N hay tùy chọn New Folder. Nhưng nay bạn có dịp trải nghiệm tính năng tạo thư mục theo một phương pháp hoàn toàn mới, chỉ kéo và thả như trong iOS và Android với tiện
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • UFS Explorer Standard Access Truy cập vào dữ liệu bị chặn

 • UFS Explorer Standard Access là phần mềm được thiết kế chuyên dùng trong các trường hợp bạn thấy khó khăn hay không thể truy cập vào dữ liệu trên ổ cứng, hình ảnh đĩa hoặc đĩa ảo của máy tính ảo.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SynchQt

 • SynchQt 1.0.0 Alpha là một chương trình đồng bộ hóa tập tin dựa trên bộ công cụ Qt, là bản di động trên tất cả các hệ điều hành: Windows, Linux, Mac. Nó có thể là một giải pháp sao lưu đơn giản đáng tin cậy cho các tập tin của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quazitt

 • Quazitt là một phần mềm cho phép bạn lưu trữ, mã hóa và giải mã tập tin văn bản của bạn trong các định dạng như: MP3, WMA, GIF, PNG. AVI... Một khi các tập tin của bạn đã được mã hóa thì các tập tin này sẽ không thể bị tấn công.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén