Download Realtek AC97 Audio Codec Driver cho Windows 98/Me/2000/XP/2003

Tải xuống Download Realtek AC97 Audio Codec Driver cho Windows 98/Me/2000/XP/2003

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Realtek AC97 Audio Codec Driver chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ DirectX Redistributable November 2010

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • DirectX Redistributable November 2010
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.425

🖼️ Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12 Driver âm thanh Dell ADI

🖼️
 • Phát hành: Dell
 • Driver card âm thanh Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver phiên bản 5.12.01.4050.
 • windows Version: 5.12.01.4050
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.793

🖼️ Realtek High Definition Audio 2.72 Driver hỗ trợ âm thanh

🖼️
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek HD Audio Driver hỗ trợ tất cả Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành WinXP/Win2000/Win2003.
 • windows
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147.353

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ: Creative Sound Blaster Audigy gồm Platinum và Platinum eX series...
 • windows
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.564

🖼️ Creative Sound Blaster X-Fi Driver 3.5 Driver card âm thanh Creative

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Creative Sound Blaster X-Fi Driver là bộ driver cho Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP sử dụng card âm thanh Creative Sound Blaster X-Fi.
 • windows Version: 3.5
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.907
Xem thêm Card âm thanh