Realtek AC97 Audio Codec Driver A4.06

Link Download Realtek AC97 Audio Codec Driver chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69

🖼️
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.768

🖼️ Realtek AC97 Audio Codecs Drivers cho Windows 7 6305 Card âm thanh cho Win 7

🖼️
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek AC97 Audio Codecs Drivers 6305 là card âm thanh dành cho Windows 7. Drivers phiên bản 6305 cập nhật ngày 07/09/2009.
 • windows Version: 6305
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103.087

🖼️ SoundMax Integrated Digital Audio Driver 5.12 Driver audio cho SoundMax

🖼️
 • Phát hành: SoundMax
 • SoundMax Integrated Digital Audio Driver là driver dành cho PC và laptop sử dụng card âm thanh của SoundMax.
 • windows Version: 5.12.01.4070
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110.456

🖼️ Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver 5.10 Driver audio cho bo mạch chủ Gigabyte GA-G31M-ES2L

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver R2.41
 • windows Version: 5.10.0.6662
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154.560

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy Value/SE/LS and Sound Blaster Live! 24-bit Driver 1.04.0065

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ: Sound Blaster Audigy Value/SE/LS, hoặc Sound Blaster Live! 24-bit.
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.935
Xem thêm Card âm thanh