Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69

Link Download Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.