Remix OS (64-bit) (.torrent)

Tải xuống Remix OS (64-bit) (.torrent)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • VirtualBox Phần mềm tạo máy ảo miễn phí trên Windows
  • VirtualBox 6.1.38 là phần mềm máy chủ ảo miễn phí, đa nền tảng, cho phép cài đặt trên nhiều hệ điều hành. Sau khi tải & cài VirtualBox, bạn có thể tạo và chạy nhiều máy ảo trên một máy tính.
  • Xếp hạng: 4 68 Phiếu bầu
🖼️
  • Remix OS Hệ điều hành Android trên máy tính
  • Remix OS là hệ điều hành Android trên máy tính mới ra mắt giúp mô phỏng hệ điều hành Android trên 1 giao diện lớn hơn kết hợp với việc sử dụng chuột và bàn phím.
  • Xếp hạng: 5 15 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Máy ảo - Giả lập