Top ứng dụng Máy ảo - Giả lập tải nhiều nhất

BlueStacks App Player BlueStacks App Player 3.55 Phần mềm giả lập Android trên PC

BlueStacks App Player
 • Đánh giá: 1.058
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.622.669

VMware Workstation Player VMware Workstation Player 14.1 Tạo máy ảo độc lập miễn phí

VMware Workstation Player
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.772

VMware Workstation Pro VMware Workstation Pro 14.1 Phần mềm tạo máy ảo chuyên nghiệp

VMware Workstation Pro
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 221.764

NoxPlayer NoxPlayer 6.0 Phần mềm giả lập Android trên PC

NoxPlayer
 • Phát hành: Nox Team
 • NoxPlayer (tên cũ là Nox APP Player) là ứng dụng giả lập Android trên máy tính cực nhẹ, phù hợp với mọi cấu hình máy tính.
 • windows Version: 6.0.2.0
 • Dung lượng: 289,8 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: NoxPlayer Nox Nox App Player bignox tải nox
 • Đánh giá: 198
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 798.239

iPhone Simulator iPhone Simulator 4.2 Ứng dụng giả lập iPhone trên máy tính

iPhone Simulator
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.704

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Giả lập Gameboy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 568
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 310.541

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 371
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.371.186

MEmu MEmu 3.6 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên Windows

MEmu
 • Đánh giá: 70
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 93.854

Remix OS Remix OS 3.0 Giả lập hệ điều hành Android trên máy tính

Remix OS
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.278

Windows XP Mode Windows XP Mode 1.3 Giả lập Windows XP trên Windows 7

Windows XP Mode
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 482
Có tất cả 20 phần mềm.