Top ứng dụng Máy ảo - Giả lập tải nhiều nhất

Bluestacks for Enterprise Bluestacks for Enterprise Phần mềm giả lập Android trên máy tính

Bluestacks for Enterprise
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 386

BlueStacks BlueStacks 2.6 Phần mềm giả lập Android trên Windows

BlueStacks
 • Đánh giá: 930
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.335.925

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 224
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 747.035

Nox App Player Nox App Player 3.8 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android

Nox App Player
 • Đánh giá: 114
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 249.689

Remix OS Remix OS 3.0 Hệ điều hành Android trên máy tính

Remix OS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.032

MEmu MEmu 2.9 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên Windows

MEmu
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.392

VMware Workstation VMware Workstation 12.5 Phần mềm tạo máy ảo

VMware Workstation
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 214.520

VMware Player 12 VMware Player 12 12.5 Tạo máy ảo độc lập

VMware Player 12
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.185

Remix OS Player Remix OS Player 1.0 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android trên máy tính

Remix OS Player
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91

Virtual Keyboard Virtual Keyboard 4.0 Bàn phím ảo đa ngôn ngữ

Virtual Keyboard
 • Đánh giá: 194
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 288.339
Có tất cả 18 phần mềm.