Simple Office 2.0.1

Link Download Simple Office chính:

🖼️ Informatik MapDraw Deed Mapper

🖼️
 • Phát hành: Informatik Inc
 • Informatik MapDraw Deed Mapper là phần mềm tạo bản đồ dựa vào miêu tả số đo và đường biên, miêu tả hợp pháp của bất động sản...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 456

🖼️ UcMapi Office Tabs Standard (32 bit)

🖼️
 • Phát hành: UcMapi Software Studio
 • UcMapi Office Tabs Standard cho phép xem Microsoft Word, Excel và PowerPoint theo thẻ. Công cụ này hiển thị tất cả các tài liệu, workbooks hoặc các bài thuyết trình bạn đã mở ra như một tab sheet
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 363

🖼️ OpenOffice.org SDK

🖼️
 • Phát hành: Oracle
 • OpenOffice.org SDK là một add-on của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org. Nó cung cấp những công cụ và tài liệu cần thiết để lập trình các API OpenOffice.org và tạo ra các phần mở rộng cho OpenOffice.org.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 359

🖼️ MS PowerPoint Add Headers and Footers To Multiple Presentations Software Tạo hoặc thay đổi header và footer trong PowerPoint

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • MS PowerPoint Add Headers and Footers To Multiple Presentations Software là phần mềm để hỗ trợ bạn thay đổi header và footer trong một hay nhiều tập tin PowerPoint.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 292

🖼️ Spire.DataExport Community Edition

🖼️
 • Phát hành: e-iceblue
 • Spire.DataExport Community Edition được thiết kế để cho phép bạn xuất dữ liệu từ SQL hay DataTable sang tệp XLS, PDF và MS Word, HTML, MS, XML, DBF, PDF, SQL Script, SYLK, DIF, CSV.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 554
Xem thêm Phần mềm soạn thảo