SimpleMind Desktop 1.9.8 Build 4780

Link Download SimpleMind Desktop chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.