SPAMfighter Exchange Module 5.0.2.1

Link Download SPAMfighter Exchange Module chính:

Ứng dụng liên quan và thay thế

🖼️ MailDetective Kiểm soát sử dụng email trong công ty

🖼️
 • Phát hành: ADVSoft
 • MailDetective là ứng dụng được thiết kế để kiểm soát việc sử dụng email trong hệ thống mạng của công ty.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 536

🖼️ MailForge Quản lý email

🖼️
 • Phát hành: Infinity Data Systems
 • MailForge là công cụ được thiết kế cùng với những tính năng mạnh mẽ nhằm hỗ trợ người sử dụng trong việc quản lý email dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 363

🖼️ Safe PST Backup 2.30 Sao lưu tập tin PST trong Microsoft Outlook

🖼️
 • Phát hành: 4Team Corporation
 • Safe PST Backup là một công cụ miễn phí hỗ trợ người dùng tự động sao lưu lại tập tin PST và thư mục Exchange trong Outlook rất dễ dàng.
 • windows Version: 2.30.0499
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 582

🖼️ Opera Password Recovery 5.7 Phục hồi mật khẩu trong Opera

🖼️
 • Phát hành: Passcape Software
 • Opera là trình duyệt có thể nói là “rất tuyệt” khi được tích hợp rất nhiều tính năng tiện dụng. Đặc biệt là khả năng tích hợp thẳng vào trình duyệt tính năng duyệt e-mail bằng các giao thức POP3 hoặc IMAP.
 • windows Version: 5.7.0.450
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.214

🖼️ MS Word Extract Email Addresses From Documents Software 7.0 Trích xuất địa chỉ email trong tài liệu Word

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • MS Word Extract Email Addresses From Documents Software là công cụ hữu hiệu để trích xuất địa chỉ email từ file MS Word.
 • windows Version: 7.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 92
Xem thêm Quản lý Email