SpamPal

Tải về

3 (1) SpamPal Miễn phí 1.030 Dung lượng: 787 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, POP3

SpamPal nhận dạng spam mail dựa trên một danh sách gọi là DNSBL lists (được lưu trữ và cập nhật thường xuyên trên internet). SpamPal theo dõi khi bạn tải thư về máy và ngay lập tức lọc ra phần “vỏ và ruột”, lưu phần vỏ (thư spam) tạm trong máy cho bạn xem lại khi nào rỗi rãi. Điều này cũng có ích vì khi bạn phát hiện một thư spam (do SpamPal lọc ra) không phải là một spam, bạn có thể vào danh sách trắng Whitelisting để qui định lại. SpamPal cũng có danh sách đen (Blacklisting), nếu trong số những thư đã lọc có spam, bạn có thể vào Blacklisting để bổ sung địa chỉ của thư này. Bạn có thể ngăn chặn hay cho qua tất cả thư xuất phát từ một domain bất kỳ. Với SpamPal, bạn có thể nói lại cho rõ bằng Whitelisting hoặc Blacklisting và ở lần kiểm e-mail sau SpamPal sẽ tuân theo quy định mới của bạn. Bạn có thể cùng lúc sử dụng cả hai chương trình lọc thư Spamihilator và SpamPal.
Chương trình làm việc với các hộp thư POP3, kết hợp tốt với Outlook, Outlook Express và Eudora.

Theo Echip

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 787 KB
  • Lượt xem: 1.044
  • Lượt tải: 1.030
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, POP3
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm