Stellar Wipe Mac 1.0

Link Download Stellar Wipe Mac chính:
🖼️
  • AppZapper for Mac

  • Người dùng chỉ việc kéo một hoặc nhiều ứng dụng vào AppZapper. Sau đó, hãy xem nó tìm kiếm các file phụ, file thừa và cho phép bạn xóa chúng chỉ với một lần kích.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • iMDeduper for Mac

  • Dễ dàng loại bỏ các bài hát trùng trên iTunes giúp người dùng tiết kiệm thời gian...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Stellar Wipe for Mac

  • Stellar Wipe là công cụ xóa dữ liệu rất thân thiện với người dùng, giúp xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu từ ổ cứng của Mac, khiến việc khôi phục lại là điều không thể...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Xoá dữ liệu