Telegram cho Mac 2.5.1

Tải xuống Telegram cho Mac 2.5.1

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • 123 Web Messenger for Mac

  • 123 Web Messenger là phần mềm gửi tin nhắn trên web. Chương trình này tạo một mạng IM giống với Facebook trên trang web của bạn, tích hợp đầy đủ với cơ sở dữ liệu người dùng hiện có và nâng cấp chức năng chat cho người truy cập trang web của bạn...
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Camfrog Video Chat cho Mac Chat video trực tuyến

  • Camfrog Video Chat là tiện ích mạnh mẽ cho phép bạn tham gia vào phòng chat video trực tuyến để có thể nghe, nhìn và trò chuyện với nhiều người khác tại cùng một thời điểm.
  • Xếp hạng: 3 10 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Chat, Gọi Video, Nhắn tin