Twine 2.0.11

Link Download Twine chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
 • Chinese Toolbox READER

 • Chinese Toolbox 2011 là chương trình cao cấp hỗ trợ cho việc đọc văn bản tiếng Trung.
 • Xếp hạng: 2 4 Phiếu bầu
🖼️
 • MathType Plugin Các plugin hỗ trợ MathType

 • MathType có thể được sử dụng như phần mềm dịch vụ (SaaS), các plugin WIRIS phải luôn được cài đặt trong server ứng dụng web. Toàn bộ plugin WIRIS là tổ hợp các công nghệ server (PHP, Java, ASP.NET) và công nghệ trình duyệt (HTML, JavaScript).
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Chinese Courses Ứng dụng học tiếng Trung Quốc

 • Chinese Courses là ứng dụng học tiếng Trung từ dễ đến khó, hoàn toàn miễn phí. Nhiều khóa học với nhiều chủ đề giúp bạn tiếp cận với ngôn ngữ này ở nhiều khía cạnh của cuộc sống, mở rộng vốn từ và tăng khả năng giao tiếp.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Vfriend Học từ vựng tiếng Anh trên desktop

 • VFriend hỗ trợ bạn học từ vựng mọi lúc trên desktop, thậm chí ngay cả khi bạn đang làm việc, để nâng cao trình độ ngoại ngữ cũng như khả năng nhớ từ vựng. Đây là phần mềm đã đạt được giải ba Nhân Tài Đất Việt 2010.
 • Xếp hạng: 5 11 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ học tập