UltimateZip 9.0.1.51

Link Download UltimateZip chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Handy Backup 7.4 Tiện ích sao lưu dữ liệu dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: Novosoft
 • Handy Backup là một công cụ hữu ích giúp bạn sao lưu hầu hết tài liệu và chương trình quan trọng trên máy tính trong khi ngủ, làm việc hoặc vui chơi.
 • windows Version: 7.4.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.749

🖼️ LogMeIn Backup Sao lưu file và folder quan trọng

🖼️
 • Phát hành: LogMeIn
 • LogMeIn Backup là công cụ cho phép bạn sao lưu các tập tin và thư mục ngay cả trên máy tính khác. Nếu có hai máy tính kết nối Internet, bạn có thể tạo ra một mạng lưới cho phép sao lưu các tập tin quan trọng trên mỗi máy tính tự động sao lưu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 632

🖼️ Power Copy 1.7 Tiện ích di chuyển file nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Youtica
 • Sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện quá trình di chuyển file, đặc biệt với số lượng file nhiều hoặc file có dung lượng lớn. Chưa kể đến khả năng quá trình có thể bị gián đoạn bởi một lỗi nào đó. Để khắc phục tình tra
 • windows Version: 1.7
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.715

🖼️ TagBrowser

🖼️
 • Phát hành: PeonyTech, LLC
 • TagBrowser là một ứng dụng mạnh mẽ được thiết kế để cho phép bạn xem tag của tập tin, hay nói cách khác là nó sẽ hiện thị thông tin tag cho các tập tin của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 199

🖼️ Multiple Search and Replace

🖼️
 • Phát hành: 4dots Software
 • Multiple Search and Replace 1.9 là một tiện ích mạnh mẽ có thể tìm kiếm và thay thế văn bản trong nhiều tập tin cùng lúc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 442
Xem thêm Nén - Giải nén