Windows 10 November 2019 Update (1909) 64-bit

Tải xuống Windows 10 November 2019 Update (1909) 64-bit

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Windows 10 November 2019 Update (1909) 64-bit được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ RegEnumRS 1.2.93

🖼️
 • Phát hành: Don Whitten
 • RegEnumRS là một công cụ registry và hệ thống tập tin có thể giúp người dùng xác định vị trí, khai báo và chỉnh sửa các mục khởi động trong hệ điều hành Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 408

🖼️ WinDriverBackup 1.03

🖼️
 • Phát hành: Canning Inc
 • WinDriverBackup là một tiện ích có thể cho phép bạn lưu các driver vào một thư mục để sử dụng trên một hệ điều hành mới...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.388

🖼️ CrossTec Secure 1.5 Tiện ích bảo vệ máy tính

🖼️
 • Phát hành: CrossTec
 • CrossTec Secure là một công cụ hữu dụng giúp bạn đơn giản hóa việc bảo vệ máy tính trong lớp học bằng cách đảm bảo an toàn cho hệ điều hành Windows và máy tính khỏi những thay đổi không mong muốn hoặc độc hại.
 • windows Version: 1.5
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 351

🖼️ Cloud Drive Storage Service (64 bit)

🖼️
 • Phát hành: Bruce Street Pty Ltd
 • Cloud Drive Storage Service là một giải pháp phần mềm hữu ích cho việc sao lưu trực tuyến, nó sẽ giúp bạn tăng tốc, tối ưu hóa và nén dữ liệu chuyển đến từ lưu trữ đám mây.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 314

🖼️ ReactOS 0.4 Hệ điều hành miễn phí thay thế Windows

🖼️
 • Phát hành: ReactOS Foundation
 • ReactOS là hệ điều hành mã nguồn mở và miễn phí cho máy tính cá nhân 32-bit và 64-bit. ReactOS tương thích với hầu hết các chương trình trên máy tính và driver cho Windows Server 2003.
 • windows Version: 0.4.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 259
Xem thêm Hệ điều hành