Windows 10 build 19041.264 (Insider)

Tải xuống Windows 10 build 19041.264 (Insider)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Windows 10 build 19041.264 (Insider) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ AquaSnap Portable

🖼️
 • Phát hành: Nurgo Software
 • Chương trình cho phép kéo thả đến 8 vị trí trên màn hình để sắp xếp các cửa sổ, tăng cường khả năng AeroShake (lắc cửa sổ), AquaShake, AquaGlass...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 399

🖼️ DriveSpacio 0.2.2 Build 1

🖼️
 • Phát hành: Pablo Lascano
 • Sau khi cài đặt và khởi động bạn sẽ thấy một giao diện liệt kê về tình trạng dung lượng các phân vùng ổ đĩa của bạn bao gồm các phân vùng đã sử dụng và phân vùng còn trống với hai màu phân biệt được thể hiện dưới hai dạng biểu đồ...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 600

🖼️ MakeVM Tạo máy ảo

🖼️
 • Phát hành: SysDevSoftware
 • MakeVM là chương trình dùng để giúp bạn tạo hoặc chỉnh sửa máy ảo đang có để chạy cùng với VMWare (R) Player hoặc phần mềm ảo hóa tương thích khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 588

🖼️ Free Clipboard Manager

🖼️
 • Phát hành: My Portable Software
 • Free Clipboard Manager 1.12 là phần mềm tự động lưu tất cả các văn bản và hình ảnh được sao chép trong clipboard.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 472

🖼️ PsExec

🖼️
 • Phát hành: Mark Russinovich
 • PsExec là sự thay thế hoàn hảo, cho phép bạn thực thi các quá trình trên hệ thống khác, hoàn toàn tương tác đầy đủ cho các ứng dụng điều khiển, không phải cài đặt ứng dụng khách.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 633
Xem thêm Hệ điều hành