Wonder Land Presets 3.0

Link Download Wonder Land Presets chính:
🖼️
 • A-PDF Photo SlideShow Builder Tạo file trình chiếu ảnh

 • A-PDF Photo Slideshow Builder là phần mềm đơn giản, hoạt động nhanh và rất mạnh mẽ, cho phép bạn có thể biến các bức ảnh của mình thành một bản trình chiếu có âm thanh hỗ trợ...
 • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Remove Duplicate Photos and Pictures

 • Remove Duplicate Photos là phần mềm mạnh mẽ có thẻ loại bỏ các file ảnh trùng trên máy tính Windows. Loại bỏ các file ảnh trùng và xóa các bức ảnh trùng – rất dễ dàng với ứng dụng loại bỏ ảnh trùng này.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Afterlight cho Windows 8 Phần mềm biên tập ảnh

 • Afterlight là một ứng dụng nổi tiếng nay đã có phiên bản cho Windows 8, cho phép người dùng tạo nên những hình ảnh rất sinh động và hấp dẫn. Trước đó, phần mềm chỉnh sửa ảnh này đã có mặt trên hầu hết các nền tảng di động như iOS, Android và Windows Phone.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • VirtualPhotographer Tạo ảnh nghệ thuật

 • Có một cách đơn giản để biến những bức ảnh chụp bình thường thành ảnh nghệ thuật, đó là dùng chương trình Virtual Photographer. Yêu cầu đầu tiên là bạn phải có chương trình Photoshop, vì phần mềm này là một Plug-in của Photoshop.
 • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
;
Xem thêm Chỉnh sửa ảnh