XL Share Board 2.0.0.267

Link Download XL Share Board chính:

🖼️ LAN Search Pro

🖼️
 • Phát hành: SoftPerfect
 • LAN Search Pro là một tiện ích miễn phí, nhanh chóng tìm kiếm các tập tin trên mạng LAN. Bạn có thể tìm kiếm theo tên tập tin cụ thể hoặc theo định dạng tập tin (Ví dụ như tất cả các file MP3).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 509

🖼️ Google Desktop

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Google Desktop là một ứng dụng tìm kiếm trên desktop cung cấp khả năng tìm đầy đủ một đoạn văn bản trong các email, files, music, photos, chats, Gmail, web pages mà bạn từng xem, và hơn thế nữa.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.923

🖼️ Advanced Find and Replace Tìm kiếm và thay thế tập tin văn bản

🖼️
 • Phát hành: Abacre
 • Với sự giúp đỡ của Advanced Find and Replace 7.1 bạn có thể tìm kiếm một cách cực kỳ nhanh chóng bất kỳ tài liệu văn bản nào có mặt trong hệ thống của mình. Chương trình còn hỗ trợ chức năng thay thế phần văn bản cho bạn tìm kiếm đối với một hoặc nhiều fi
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.670

🖼️ Actual Search & Replace 2.8.3

🖼️
 • Phát hành: DivlocSoft
 • Actual Search & Replace là một công cụ giúp bạn tìm và thay thế văn bản trong bảng tính và chương trình xử lý văn bản, đặc biệt là chức năng thực thi cùng lúc với nhiều file trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.200

🖼️ CloneApp 1.04 Sao lưu thiết lập của phần mềm đã cài đặt

🖼️
 • Phát hành: Mirinsoft
 • CloneApp được thiết kế để sắp xếp và cải thiện quá trình sao lưu, bằng cách cung cấp các tùy chọn để lưu các khóa registry, cũng như các tập tin cá nhân và các thiết lập của tập tin đó.
 • windows Version: 1.04.34
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 559
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ