Z-DBackup 5.9.0.96

Link Download Z-DBackup chính:

🖼️ PC Lock Bảo đảm sự riêng tư

🖼️
 • Phát hành: Laplink Software
 • PC Lock là một phần mềm hữu ích cung cấp cho người dùng khả năng mã hóa mạnh mẽ và tinh vi nhất để họ có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhạy cảm của mình, giữ cho bạn được an toàn khỏi những tin tặc và kẻ trộm danh tính trên mạng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 68

🖼️ Folder Lock 7.8 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

🖼️
 • Phát hành: New Softwares
 • Folder Lock 7.8.0 là phần mềm bảo vệ tập tin, thư mục, ổ đĩa bằng mật khẩu, mã hóa những tập tin quan trọng. Phương pháp mã hóa mà Folder Lock sử dụng là AES 256bit.
 • windows Version: 7.8.0
 • Đánh giá: 70
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 107.350

🖼️ AVG File Server Edition 2012

🖼️
 • Phát hành: AVG Technologies
 • AVG File Server Edition 2012 là phần mềm giúp bảo vệ các tập tin Server của bạn một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Đảm bảo rằng tập tin Server luôn được bảo vệ với AVG Anti-Virus, Anti-Spyware và Smart Anti-Rootkit.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.284

🖼️ GetMeMyFiles 2.1 Gửi, chia sẻ và đồng bộ file dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: NxGen Software
 • GetMeMyFiles là một chương trình hữu ích hỗ trợ người dùng gửi, chia sẻ và đồng bộ file rất dễ dàng, nhanh chóng.
 • windows Version: 2.1.5725

🖼️ SensiGuard 3.4 Bảo vệ dữ liệu cá nhân

🖼️
 • Phát hành: WebMinds
 • SensiGuard là một trong những phần mềm hữu ích được tạo ra để giúp người dùng bảo vệ thông tin cá nhân và tài liệu bí mật được lưu trữ trên máy tính một cách an toàn. Nhờ đó, đảm bảo sự riêng tư cho họ và tránh những ánh mắt tò mò.
 • windows Version: 3.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.758
Xem thêm Mã hóa dữ liệu