ZeroPC Cloud Navigator for Android 2.3.2

Link Download ZeroPC Cloud Navigator for Android chính:

🖼️ Elixir Personal Add-on

🖼️
 • Phát hành: Tamás Barta
 • Elixir Personal Add-on là một add-on của ứng dụng Elixir dành cho Android.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 397

🖼️ Loopt for Android

🖼️
 • Phát hành: Loopt, Inc
 • Loopt 4.0 for Android, cho phép người dùng dễ dàng kết nối với mọi người và nơi chốn xung quanh dễ dàng hơn.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 517

🖼️ Web Shortcut For Android Tạo Shortcut trang Web

🖼️
 • Phát hành: ProbCOMP
 • Web Shortcut giúp tạo các shortcut trên màn hình chính bằng cách sử dụng trình duyệt của Android hoặc thậm chí không cần trình duyệt. Đây là cách dễ dàng để truy cập vào các trang web yêu thích từ màn hình chính.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 686

🖼️ System Widget For Android Widget hệ thống

🖼️
 • Phát hành: NightGospel
 • Một Widget để hiển thị các thông tin sau đây: sử dụng CPU, bộ nhớ, tuổi thọ pin, sử dụng thẻ SD.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 594

🖼️ Voice Wiki for Android 5.3 Tra cứu Wikipedia bằng giọng nói cho Android

🖼️
 • Phát hành: Shanyu Zhao
 • Voice Wiki for Android là ứng dụng tra cứu từ điển mã nguồn mở lệnh nói tiện ích và miễn phí cho các thiết bị Android.
 • android Version: 5.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 192
Xem thêm Ứng dụng văn phòng