DVDFab Passkey (Beta)

Tải về
  • Đánh giá:
    2,8 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 1.017
  • Lượt tải: 1.010
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/XPx64/Vista64/7/7x64
Giới thiệu
DVDFab Passkey driver trên nền Windows. Nó có thể gỡ bỏ sự bảo vệ của tất cả những đĩa DVD Blu-ray trong tích tắc, và cho phép bạn sử dụng bất kì phần mềm nào để truy cập nội dung những đĩa DVDBlu-ray đó.

Chú ý rằng DVDFab Passkey chỉ miễn phí suốt giai đoạn Beta mà thôi.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.