Easy Backup for Outlook Express

Tải về
3 (1) Ixis Research LTD Dùng thử 427 Dung lượng: 714 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Easy Backup for Outlook Express là phần mềm cho phép người dùng sao lưu và phục hồi dữ liệu Outlook Express, ví như thông tin cá nhân, email message, cài đặt tài khoản email, message rule, sổ địa chỉ, người gửi đã chặn, chữ ký và các cài đặt khác. Bên cạnh đó, phần mềm này cũng hỗ trợ sao lưu và phục hồi các mục như Favorites, Windows Address Book và My Documents.

Easy Backup for Outlook Express

Easy Backup for Outlook Express tạo các file lưu trữ có mã hóa chứa tất cả dữ liệu của người dùng để bạn có thể chuyển sang đĩa CD và truyền dữ liệu sang máy mới. Nó hỗ trợ rất nhiều tài khoản và danh tính người dùng; bạn không chỉ có thể chuyển dữ liệu của một người dùng mà còn có khả năng chuyển giữa nhiều tài khoản và máy tính khác nhau. Tất cả người dùng trên một máy có thể giữ nguyên một bản sao lưu cho riêng mình. Sao lưu sẽ được lưu trữ trên folder của máy tính, ghi ra đĩa CD, DVD hoặc thiết bị xách tay. Phần mềm này rất dễ sử dụng, có hỗ trợ trực tuyến.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 714 KB
  • Lượt xem: 436
  • Lượt tải: 427
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về