Easy Email Encryption Lite

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 446
  • Lượt tải: 437
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Giới thiệu

Easy Email Encryption Lite là phần mềm hỗ trợ gửi và nhận email đã mã hóa.

Easy Email Encryption Lite

Nó còn có thể mã hóa email định gửi đi thông qua bất kỳ chương trình email nào, chẳng hạn như Outlook Express.

Tin nhắn sẽ được mã hóa trước khi gửi tới máy chủ hòm thư và vẫn bị mã hóa trong quá trình truyền tải tới ISP người nhận hay khi tải về máy tính người nhận.

Vì thế, cho dù tin nhắn đó bị chặn lại khi đang truyền tải giữa các máy tính thì nó vẫn bị mã hóa và không thể đọc được.

Nên lưu ý rằng, phiên bản trước đây của chúng tôi với tên gọi “Easy Email Encryption” có tính năng đảm bảo lưu trữ nhiều phím mã hóa (để gửi tới nhiều người) tuy nhiên dường như nó quá khó để tất cả mọi người có thể sử dụng.

Vì vậy chúng tôi đã cho ra phiên bản “Easy Email Encryption Lite” –có tính bảo mật cao và dễ sử dụng hơn đồng thời ngừng phiên bản trước đó.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

Ứng dụng liên quan và thay thế