Editplus Text Editor

Tải về
3 (1) Editplus Dùng thử 2.495 Dung lượng: 1,5 MB Ngày: Yêu cầu: Win 7/Vista/XP/2003/Server 2008

Phần mềm EditPlus hỗ trợ cho nhận dạng và làm đổi màu các cấu trúc file HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C/C++, Java, JavaScript và VBSCript. Ngoài ra người dùng có thể tự định nghĩa tập tin cấu trúc theo ý mình.

Editplus Text Editor

Tính năng thích hợp trên Internet:

- Dùng chính EditPlus để làm web browser xem và chỉnh sửa nội dung của tập tin HTML hoặc java applet mà không cần chạy thêm trình browser.

- Tích hợp sẵn các lệnh FTP để upload tập tin lên FTP hoặc chỉnh sửa trực tiếp tập tin nằm trên FTP server.

- Làm sáng các URL và địa chỉ email.

- HTML toolbar: Thêm HTML tags nhanh và dễ từ toolbar này, hỗ trợ cả các tính năng chèn màu, chèn ký tự, tạo bảng table và tạo đối tượng.

- Chọn tài liệu (Document selector): Chọn văn bản tập tin đã nạp lên bộ nhớ nhanh chóng bằng chuột click . Nhanh hơn chọn trên menu Window hoặc Ctrl-Tab nhiều lần như những phần mềm khác.

- Tiện ích người dùng (User tools): Hỗ trợ những lệnh cho người dùng tạo như Keystroke recording (lưu và lặp là các trình tự phím nhấn).

- Tự động hòan tất từ khóa (Auto-completion): Tự động hoàn tất từ khóa đang gõ. Mặc định hỗ trợ cho Perl và C/C++. Người dùng có thể tạo file auto-completion riêng cho những ngôn ngữ lập trình khác.

- Cửa sổ Cliptext: Lưu lại nhiều cliptext để truy xuất dễ và nhanh.

- Template: Tạo tập tin mới nhanh hơn nhờ templates.

Editplus Text Editor

Theo Blogphanmem

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 2.573
  • Lượt tải: 2.495
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win 7/Vista/XP/2003/Server 2008
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế