Jota Text Editor For Android

Tải về

Jota Text Editor là một trình soạn thảo văn bản được thiết kế dành cho những tập tin văn bản dài.

Jota Text Editor For Android

Chức năng:

- Hỗ trợ lên tới 1 triệu ký tự.

- Tự động rò tìm nhiều mã ký tự.

 • UTF-8
 • UTF-16BE
 • UTF-16LE
 • UTF-32BE
 • UTF-32LE
 • Windows-1251
 • Windows-1252
 • Windows-1253
 • Windows-1255
 • Shift_JIS
 • ISO-2022-JP
 • ISO-2022-CN
 • ISO-2022-KR
 • ISO-8859-5
 • ISO-8859-7
 • ISO-8859-8
 • BIG5
 • GB18030
 • EUC-JP
 • EUC-KR
 • EUC-TW
 • IBM855
 • IBM866
 • KOI8-R
 • MACCYRILLIC
 • HZ-GB-2312
 • X-ISO-10646-UCS-4-3412
 • X-ISO-10646-UCS-4-2143

- Thay đổi mã ký tự.

- Tự động rò tìm mã Linebreak.

- Thay đổi mã Linebreak.

- Giữ mã Linebreak cho đến khi lưu một file.

- Lưu lịch sử các tập tin Recened.

- Tìm kiếm hoặc thay thế.

- Chia sẻ ứng dụng

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 493 KB
 • Lượt xem: 498
 • Lượt tải: 480
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Liên kết tải về