Text Editor For Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 127 KB
  • Lượt xem: 1.551
  • Lượt tải: 1.444
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.2 and up
Giới thiệu

Text Editor là một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản. Bạn có thể chỉnh sửa các tập tin hiện có và cũng có thể tạo một file TXT mới.

Text Editor For Android

Hỗ trợ mã hóa:

* EUC-KR

* EUC-JR

* GB2312

* GBK

* Big5

* UTF-8

* UTF-16

* US-ASCII

* Windows-1250

* Windows-1251

* Windows-1252

* Windows-1253

* Windows-1254

* Windows-1257

* ISO-8859-1

* ISO-8859-2

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức: