EF Commander 7.55

Tải về
  • Đánh giá:
    3,7 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,3 MB
  • Lượt xem: 1.043
  • Lượt tải: 1.033
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT
Giới thiệu

Chương trình EF Commander với hai khung cửa sổ khá quen thuộc với những người đã từng sử dụng Total Commander. Bạn có thể thao tác trên thư mục, tập tin với các tác vụ như sao chép (copy), đổi tên (rename), di chuyển (move), xóa (delete), sắp xếp (sort), xem thông tin ổ đĩa, quản lý ổ đĩa, chia sẻ tài nguyên mạng... Các icon tiện ích đều được đưa vào thanh toolbar để truy cập nhanh.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: