Email Effers

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 520 KB
  • Lượt xem: 346
  • Lượt tải: 336
  • Ngày:
  • Yêu cầu: tất cả Windows
Giới thiệu

Email Effers 1.6 là chương trình xử lý e-mail bằng kỹ thuật đồ họa. Với Email Effers, bạn có thể gửi hình ảnh, bản vẽ và biểu bảng dưới hình thức các text đơn giản. Nó chủ yếu được sử dụng cho việc gửi e-mail các thiệp mừng, chữ ký, các chương trình có các biểu đồ, hình ảnh minh hoạ, bản đồ, logo,...Chức năng chính của nó là chuyển đổi các hình ảnh đồ họa thành văn bản. Nó làm việc trực tiếp với Eudora, Emailer, Outlook Express (Macintosh), hoặc bất cứ công cụ e-mail client MAPI nào của Windows.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.