Firefox Preloader 1.0 build 366

Tải về
4,4 (5) Seth Rosenblatt Miễn phí 4.808 Dung lượng: 840 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/NT

Nhược điểm hiện hành của Firefox là tốc độ khởi động chậm. Tuy nhiên, bạn đừng lo, đã có Firefox Preloader hỗ trợ. Firefox Preloader tăng đáng kể tốc độ khởi động cho Firefox, vì nó có tác dụng tải một số phần của Firefox vào trong bộ nhớ trước khi nó được sử dụng để cải tiến tốc độ khởi động. Ngoài ra, bạn cũng có thể cải thiện nhược điểm này bằng cách click vào biểu tượng Firefox trên Desktop, chọn Properties, vào ô Target và gõ thêm ở cuối ô: khoảng trắng và chuỗi ký tự “/prefetch:1”.

4,4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 840 KB
  • Lượt xem: 4.820
  • Lượt tải: 4.808
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/NT
Liên kết tải về