Bit Che 1 build 60

Tải về
  • Đánh giá:
    2,7 ★ 7 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 8.764
  • Lượt tải: 8.751
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/Me/98/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Bit Che là một công cụ đơn giản, nhanh chóng tìm kiếm các trang bit torrent phổ biến cho các tập tin. Nó bao gồm các tính năng: có khả năng xem trước torrent, mở torrents trong download yêu thích của bạn, tìm kiếm nâng cao kết quả lọc bao gồm cả loại bỏ trùng lặp, kích thước tập tin, và gỡ bỏ từ khóa.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.