FireStatus for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 66 KB
  • Lượt xem: 393
  • Lượt tải: 391
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X, Firefox 3.0-3.6.*
Giới thiệu

FireStatus là một Firefox add-on cho phép bạn gửi thông tin, cập nhật tình trạng, ghi chú và các liên kết URL cùng một lúc với nhiều mạng xã hội như Facebook, Twitter và FriendFeed.

FireStatus cũng hiển thị thông tin cập nhật từ các dịch vụ này trong các thông báo, cho thêm thông tin liên lạc trực tiếp với bạn bè. FireStatus là nền tảng chéo và nó hoạt động trên Mac OS X, Windows và Linux.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: