Flash Admin

Tải về
  • Đánh giá:
    4,4 ★ 8 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 2.218
  • Lượt tải: 2.195
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Flash Admin là một phần mềm giúp bạn download , quản lý file Flash, chia sẻ flash với mọi người. Chương trình quản lý các file Flash, cho xem trước ở dạng Thumbnail, xem nhanh thuộc tính, kích thước, cho xuất ra định dạng BMP/JPEG, chuyển file .swf sang .exe (tự chạy), điều chỉnh âm thanh của tập tin.

Theo tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.