GMarks For Android

Tải về
3 (1) Thom Nichols Miễn phí 297 Dung lượng: 287 KB Ngày: Yêu cầu: Android 2.0 and up

GMarks For Android tự động đồng bộ hóa Google Bookmarks vào điện thoại của bạn, nhưng nó chỉ đồng bộ những gì thay đổi. Sử dụng GMarks cho Firefox, Google bookmarklet hoặc Google Toolbar để nhanh chóng gửi bookmark vào điện thoại.

GMarks For Android

Google Bookmarks For Android:

- 100% miễn phí và mã nguồn mở.

- Hỗ trợ cho 30 ngôn ngữ.

- Hỗ trợ Google.

- Bảo mật.

Các tính năng:

- Đồng bộ, sao lưu, nhập bookmark giữa các trình duyệt Android và Google Bookmarks.

- Tích hợp Global search và tìm kiếm văn bản.

- Nhanh chóng thêm một GMark từ trình đơn chia sẻ của trình duyệt.

- Thêm, cập nhật, xóa bookmark từ điện thoại của bạn.

- Xem, chỉnh sửa Bookmark.

- Hỗ trợ đầy đủ Eclair/2,1.

Tuyết Mai (Theo Android Market)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 287 KB
  • Lượt xem: 301
  • Lượt tải: 297
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.0 and up
Liên kết tải về

Link Download chính thức: