Google Mobile App cho BlackBerry Công cụ tìm kiếm Google Search

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 8,6 MB
  • Lượt xem: 2.866
  • Lượt tải: 2.782
  • Ngày:
  • Yêu cầu: BlackBerry
Giới thiệu

Công cụ tìm kiếm trực tuyến Google Mobile App với chức năng đề xuất từ khóa khi người dùng gõ những ký tự đầu tiên và nó cũng tìm kiếm trên điện thoại của người dùng cho bất kỳ địa chỉ liên hệ nào khi gõ vài ký tự. Kết quả tìm kiếm sẽ được xuất ra trên giao diện trình duyệt còn phần kết quả tìm kiếm liên hệ (contact) thì hiển thị theo danh sách và thêm phần cho phép chọn gửi tin nhắn hay gọi địa chỉ liên hệ đó.

Liên kết tải về