HttpWatch Professional Edition

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 18,7 MB
  • Lượt xem: 1.334
  • Lượt tải: 1.270
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7, Internet Explorer 6.0 - 9 or Mozilla Firefox 2.0 - 4.0 & 5.0 Beta 5
Giới thiệu

HttpWatch Professional Edition 7.1.52 là chương trình xem và sửa lỗi HTTP tích hợp vào Internet Explorer để cung cấp khả năng giám sát HTTP và HTTPS liên tục mà không cần rời khỏi trình duyệt. Bạn có thể thay đổi và phát triển, gỡ lỗi và điều chỉnh các trang web ngay trong ngày.

Các tính năng chính:
- Một plug-in HTTP Viewer cho Internet Explorer 6 và 7
- Xem tiêu đề, cookies, bộ nhớ ảo và dữ liệu POST
- Thông tin chi tiết HTTPS, độ nén, chuyển hướng và mã hóa
- Người dùng và khách hàng có thể gửi bạn file log miễn phí
- Tính toán thời gian đến từng mili giây những dữ liệu cấp độ mạng
- Dùng nó trong các bài kiểm tra tự động được viết trên C#, Ruby, Javascript, ..

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo