Hướng dẫn hủy ghép đôi Apple Watch

  • 1 Đánh giá

Apple Watch là một sản phẩm công nghệ tuyệt vời, nhưng ngay cả những tác phẩm công nghệ tuyệt vời cũng cần được khôi phục hoàn toàn trong một vài trường hợp, ví dụ như ghép đôi với điện thoại khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn cả 2 cách để hủy ghép đôi Apple Watch khỏi iPhone, bao gồm thực hiện tác vụ bằng ứng dụng Watch của điện thoại và trực tiếp trên đồng hồ.

Cách hủy ghép đôi Apple Watch trên ứng dụng Watch

Cho dù muốn kết nối Apple Watch của mình với điện thoại mới hay nâng cấp lên đồng hồ mới nhất, người dùng đều cần hủy ghép đôi Apple Watch khỏi iPhone hiện tại, sao lưu dữ liệu của thiết bị và tắt Khóa kích hoạt để có thể thiết lập lại thiết bị. Sau đây là cách hủy ghép nối Apple Watch và khôi phục nó khi cần, bằng ứng dụng Watch trên iPhone.

Bước 1: Truy cập ứng dụng Watch trên iPhone.

Bước 2: Mở tab Đồng hồ của tôi và nhấn vào Tất cả đồng hồ ở góc trên cùng bên trái.

Bước 3: Nhấn vào nút thông tin ở bên phải đồng hồ hiện tại.

Bước 4: Chọn Hủy ghép đôi Apple Watch.

Bước 5: Xác nhận quá trình bằng cách nhấn Hủy ghép đôi + tên đồng hồ.

Bước 6: Nếu có dịch vụ di động, hãy chọn Giữ hoặc Xóa gói.

Bước 7: Tắt Khóa kích hoạt bằng cách nhập mật khẩu Apple ID và nhấn Hủy ghép đôi.

Apple Watch sẽ bắt đầu sao lưu dữ liệu mới nhất của đồng hồ vào iPhone. Sau khi hoàn tất, nó sẽ tự hủy ghép nối khỏi iPhone hiện tại, xóa tất cả các ghép nối phụ kiện Bluetooth đang hoạt động, xóa mọi thẻ Apple Pay được sử dụng trên Apple Watch và xóa mật mã. Cuối cùng, đồng hồ sẽ tự khôi phục về cài đặt gốc của Apple.

Cách hủy ghép đôi trực tiếp trên Apple Watch

Khi hủy ghép đôi Apple Watch qua ứng dụng Watch trên iPhone, nó sẽ tự động đồng bộ hóa và sao lưu dữ liệu mới nhất từ đồng hồ thông minh trước khi khôi phục đồng hồ về cài đặt gốc. Đó là cách tốt nhất và thông minh nhất để lưu dữ liệu trên đồng hồ.

Đối với phương pháp hủy ghép đôi trực tiếp từ đồng hồ, nó sẽ không tạo bản sao lưu hoặc tự động tắt Khóa kích hoạt. Vậy nên nếu cần một bản sao lưu hiện tại, hãy đảm bảo thực hiện hủy ghép nối bằng ứng dụng Watch. Dưới đây là các bước ghép đôi trực tiếp trên Apple Watch.

Bước 1: Khởi chạy ứng dụng Cài đặt trên Apple Watch và nhấn vào Cài đặt chung.

Bước 2: Chọn Đặt lại.

Bước 3: Nhấn vào Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

Bước 4: Nhập mật mã của bạn (nếu bật).

Bước 5: Nhấn vào Xóa tất cả (hoặc xóa/giữ gói nếu dùng dữ liệu di động).

Bước 6: Khi Apple Watch đã khôi phục xong, hãy điều hướng đến iCloud.com từ trình duyệt web trên máy tính để tắt Khóa kích hoạt.

Bước 7: Đăng nhập bằng Apple ID và mật khẩu sau đó nhấn vào biểu tượng Menu và chọn Tìm.

Bước 8: Chọn tên của đồng hồ trong Thiết bị của tôi, sau đó chọn Xóa Apple Watch.

Bước 9: Tiếp tục nhấn Xóa để xác nhận.

Cập nhật: 27/01/2023
  • 42 lượt xem
Xem thêm: Apple Watch watchOS