iDentify for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 307
  • Lượt tải: 302
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Giới thiệu

Được dùng để tương thích các file video với iTunes, iDentify sẽ tìm kiếm tên các file bạn yêu cầu chúng. Dựa vào cấu trúc tên file, chương trình này sẽ xác định liệu file này là TV Show hoặc một bộ phim, cũng như thu thập thời gian, số đoạn, tiêu đề và mã IMDB khi cung cấp tên file. Sử dụng thông tin này, chương trình sẽ tìm kiếm trực tuyến trên theTVDB.com cho thông tin của TV show, hoặc trên theMovieDB.org cho các bộ phim, và tagChimp để điền các thông tin còn thiếu. Từ những trang này, chương trình sẽ thu thập nhiều nhất thông tin có thể, cũng như tìm kiếm kích cỡ của video để có thể tự động đánh dấu video.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.