InstantMask Pro Tách ảnh dành cho a-ma-tơ

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 8 MB
  • Lượt xem: 5.029
  • Lượt tải: 5.020
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

InstantMask Pro là một phần mềm mạnh mẽ và dễ tìm hiểu giúp bạn loại bỏ nền của hình ảnh và tạo các hình cắt dán nghệ thuật...

InstantMask Pro là một ứng dụng cho phép bạn loại bỏ nền của một bức ảnh và thêm một cái mới nếu cần. Quá trình này dễ dàng để tìm hiểu và thực hiện, bạn không cần nhiều thời gian để cắt một đối tượng từ một hình ảnh. Thay vào đó bạn chỉ cần đánh dấu một đối tượng và nền với các dấu hiệu đặc biệt và chương trình sẽ làm những việc còn lại cho bạn. Nền mới có thể là trắng, trong suốt hoặc bất kỳ màu nào bạn chọn. Bạn cũng có thể sử dụng một bức ảnh khác làm nền để tạo một hình cắt dán nghệ thuật.

InstantMask Pro làm việc một cách nhanh chóng ngay cả trên những bức ảnh lớn và có nhiều công cụ tiện lợi để điều chỉnh tốt công việc của bạn. Kết quả có thể được lưu ở định dạng JPG hoặc PNG với sự hỗ trợ rõ ràng. Chương trình hoạt động độc lập và không yêu cầu bất cứ công cụ chỉnh sửa nào khác để cài đặt, chẳng hạn như Photoshop.

InstantMask Pro

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.