Intel PROSet Network Adapter Driver Set 20.10.2 Cập nhật driver mạng

Tải về
3,8 (53) Intel Miễn phí 66.983 Dung lượng: 89,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2003/XP

Phiên bản driver này bao gồm phần mềm và trình điều khiển cho Intel (R) PRO/100, Intel (R) PRO/1000, và Intel (R) các adapter PRO/10GbE và các kết nối mạng tích hợp.

Intel PROSet Network Adapter Driver Set

Có chứa các driver và phần mềm PROSet sau:

 • PRO/10Gbe Windows 2000, Server 2003
 • PRO/1000 Windows 2000, Server 2003, XP
 • PRO/100 Windows 2000, Server 2003, XP

Để cài đặt hay cập nhật driver và phần mềm PROSet, kích vào nút 'Install Drivers' trong màn hình Autorun.exe và thực hiện theo các câu lệnh trên màn hình.

Chú ý: Trong một vài trường hợp Intel PROSet for Window* Device Manager có thể lỗi sau khi nâng cấp từ phiên bản cũ PROSet. Vì vậy khuyên cáo là nên gỡ bỏ phiên bản cũ của PROSet trước khi thực hiện nâng cấp.

3,8 (53) Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 20.10.2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 89,7 MB
 • Lượt xem: 67.810
 • Lượt tải: 66.983
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2003/XP

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm