Realtek RTL Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 6.49

Tải về
  • Đánh giá:
    3,6 ★ 70 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,9 MB
  • Lượt xem: 119.422
  • Lượt tải: 119.225
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 9X/ME/NT/2K
Giới thiệu

Driver cho các dòng RTL8139/810x/8169/8110. Phiên bản 6.49 là một bản phát hành vá lỗi.