Realtek RTL Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 6.49

Tải về

3,6 (70) Realtek Miễn phí 119.324 Dung lượng: 4,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 9X/ME/NT/2K

Driver cho các dòng RTL8139/810x/8169/8110. Phiên bản 6.49 là một bản phát hành vá lỗi.

3,6 (70) Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,9 MB
  • Lượt xem: 119.585
  • Lượt tải: 119.324
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 9X/ME/NT/2K