Top ứng dụng Trình duyệt & Add-on tải nhiều nhất

🖼️ Microsoft Edge cho iOS 44.2 Trình duyệt mới của Microsoft

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

🖼️ Cốc Cốc cho iOS 78.0 Trình duyệt web của người Việt cho iPhone

🖼️
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.905

🖼️ Google Chrome cho iOS 74.0 Trình duyệt web phổ biến nhất trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 110
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.995

🖼️ Yandex cho iOS 4.51 Công cụ tìm kiếm toàn diện số 1 nước Nga

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Yandex Browser cho iOS 19.4 Trình duyệt web siêu tốc cho iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

🖼️ Bolt Browser and Documents cho iOS 1.3 Trình duyệt web cho di động

🖼️
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.446

🖼️ Firefox cho iOS 15.1 Trình duyệt web siêu tốc trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.264

🖼️ Brave Browser cho iOS 1.7 Trình duyệt web chặn quảng cáo trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

🖼️ SFive Browser cho iOS Trình duyệt web mobile dành cho người dùng Việt

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

🖼️ Maxthon Cloud Browser cho iOS 5.2 Trình duyệt web tốc độ cao cho iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 459
Có tất cả 111 phần mềm.