Top ứng dụng Trình duyệt & Add-on tải nhiều nhất

🖼️ Google Chrome cho iOS 73.0 Trình duyệt web phổ biến nhất trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 110
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.126

🖼️ Cốc Cốc cho iOS 77.0 Trình duyệt web của người Việt cho iPhone

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.183

🖼️ Brave Browser cho iOS 1.7 Trình duyệt web chặn quảng cáo trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

🖼️ SFive Browser cho iOS Trình duyệt web mobile dành cho người dùng Việt

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

🖼️ Maxthon Cloud Browser cho iOS 5.2 Trình duyệt web tốc độ cao cho iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 455

🖼️ Ghostery Privacy Browser cho iOS 2.1 Trình duyệt web an toàn trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

🖼️ Microsoft Edge cho iOS 42.6 Trình duyệt mới của Microsoft

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

🖼️ UC Browser cho iOS 11.3 Trình duyệt web siêu tốc và an toàn

🖼️
 • Đánh giá: 164
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53.819

🖼️ Firefox cho iOS 14.0 Trình duyệt web siêu tốc trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.188

🖼️ Keepsafe Browser cho iOS 1.7 Trình duyệt web tốc độ cao và bảo mật

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01
Có tất cả 109 phần mềm.